Pensioen voor de ondernemer

De pensioengerechtigde leeftijd hangt inmiddels af van uw geboortedatum. Bent u als ondernemer bewust van uw inkomen als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt? Belangrijk om te weten is dat de overheid u stimuleert voor het treffen van een pensioenvoorziening. Begin tijdig met het regelen van een pensioenvoorziening want 'later' komt eerder dan u denkt.

U kunt pensioen opbouwen in privésfeer of in uw bedrijf. Het kapitaal kunt u opbouwen in een verzekering maar ook op een geblokkeerde spaarrekening. Zie onze informatiepagina over banksparen.

Bij het bepalen van de hoogte van het op te bouwen pensioen moet u terdege rekening houden met de fiscale spelregels. Wij kunnen u hier alles over vertellen.

Houd in uw pensioenplaatje ook rekening met uw directe nabestaanden. Als u komt te overlijden is het voor hen ook belangrijk dat zij een inkomen genieten om normaal door te kunnen leven.

Wij kunnen de verschillende scenario’s voor u voorrekenen. In een overzichtelijk financieel plan geven wij u een helder beeld en bieden wij u diverse oplossingen om een goed pensioen op te bouwen.

Contactformulier

Naam van de afzender
E-mailadres van de afzender
Telefoonnummer van de afzender
Uw persoonlijke boodschap