Bedrijfsschade

Een flinke brand betekent meer dan alleen materiële schade. Die kan zo ernstig zijn dat uw bedrijf letterlijk weer van de grond opgebouwd moet worden. Dat kost tijd, u heeft niet alleen een nieuw gebouw nodig, maar ook een nieuwe inventaris, nieuwe machines en nieuwe voorraden. Ook de indirecte schade - als gevolg van het stilvallen van uw bedrijf - kan behoorlijk oplopen. Uw vaste lasten lopen immers gewoon door.

Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gemiste nettowinst en de vaste lasten. De standaard uitgebreide dekking kan optioneel uitgebreid worden met reconstructiekosten en een overdekking tot 30% van de verzekerde som.

In sommige gevallen kan ook volstaan worden  met een extra kostendekking, vooral daar waar alleen/hoofdzakelijk op locatie buiten het bedrijf wordt gewerkt.

Wat voor u de beste keuze is? Neem contact met ons op en laat u adviseren!


Contactformulier

Naam van de afzender
E-mailadres van de afzender
Telefoonnummer van de afzender
Uw persoonlijke boodschap