Abilities Employment Services

Op het gebied van arbodienstverlening, verzuimbegeleiding en reintegratie werken wij nauw samen met ons zuster-bedrijf Abilities Employment Services (www.abilities.nl).

Bij het in werking treden van de Wet Verbetering Poortwachter is Abilities Employment Services gestart met het ondersteunen van een groot aantal bedrijven en hun medewerkers. Inmiddels heeft Abilities een gevarieerd bestand aan bedrijven, die op maat ondersteund worden en bij de uitvoering van het verzuimmanagement.

Abilities werkt samen met een aantal gecertificeerde arbodiensten, waardoor een volledig pakket aan verzuimbegeleiding aangeboden wordt, inclusief casemanagement. Verder geeft men arbeidsdeskundig advies over de mogelijkheden van een arbeidsongeschikte medewerker binnen of buiten het eigen bedrijf en worden Poortwachtertoetsen uitgevoerd.

Door de persoonlijke begeleiding en vanwege de samenwerking met een aantal verzekeringsmaatschappijen kunnen bedrijven en medewerkers er zeker van zijn dat het verzuimmanagement goed geregeld is!

Abilities Employment Services: Zeker bij verzuim!

U bereikt Abilities per email onder info@abilities.nl of per telefoon 045 - 571 67 87.