Nieuws en ontwikkelingen

Dienstverleningsdocument: duidelijkheid over financieel advies

Iedere financieel dienstverlener is wettelijk verplicht een Dienstverleningsdocument (DVD) beschikbaar te stellen aan de klant. Het DVD is met name bedoeld om de consument een helder beeld te geven van de dienstverlening van de financieel dienstverlener en de daarmee samenhangende kosten.

Voorgeschreven model AFM
Met ingang van 1 juli 2013 is het dienstverleningsdocument (DVD) gestandaardiseerd. Alle aanbieders en onafhankelijke financiële dienstverleners moeten het standaard voorgeschreven DVD hanteren. Dit moet consumenten helpen om de dienstverlening en de kosten beter te vergelijken. Het moet kraakhelder zijn welke dienstverlening consumenten mogen verwachten en wat de daaraan verbonden kosten zijn.

Voor de volgende vier dienstverleningsvragen of klantbehoeften geldt een apart DVD:
- hypotheekvraag
- vermogen opbouwen
- risico’s afdekken
- pensioen werkgever/werknemer

U kunt de betreffende DVD's hiernaast downloaden. Kijkt u ook eens op de pagina over onze dienstverlening.

Oproep AFM: bekijk uw beleggingsverzekering kritisch!

De oproep van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan consumenten met een beleggingsverzekering om hun financiële situatie kritisch tegen het licht te houden, kan rekenen op steun van het Verbond van Verzekeraars. De brancheorganisatie onderschrijft het belang dat deze consumenten advies zoeken en nagaan of en op welke manier zij gebruik kunnen maken van de mogelijkheden tot wijziging van de polis die verzekeraars aanbieden in het kader van het zogeheten ‘best of class-beleid’.
 
Een groot aantal Nederlandse huishoudens met beleggingsverzekeringen verkeert nog altijd in grote onzekerheid over de financiële toekomst. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een deze week gepubliceerd onderzoek. Circa 1 op de 5 huishoudens weet niet of ze hun doelkapitaal gaan halen. Van de 800.000 huishoudens die dit wel weten, verwacht driekwart een financieel gat. Van ruim twee op de drie polissen is onbekend hoeveel financiële schade ermee is geleden. De toezichthouder raadt consumenten die onzeker zijn over hun beleggingsverzekering aan snel actie te ondernemen.
 
Verzekeraars hebben volgens het Verbond het afgelopen jaar veel werk verzet om het met de minister van Financiën afgesproken ‘best of class-beleid’ in te voeren en klanten op deze mogelijkheden te wijzen. ,,Zo zijn advertenties geplaatst, klanten aangeschreven, bijeenkomsten belegd en rekentools ter beschikking gesteld. Ook zijn polissen door verzekeraars actief omgezet of kosten verlaagd. Jaarlijks ontvangen consumenten van hun verzekeraar daarnaast een gedetailleerd overzicht met de waarde en prognosekapitaal van hun polis. Het is opmerkelijk dat niettemin een aanzienlijk deel van de consumenten, blijkens het AFM-onderzoek, zegt weinig kennis te hebben van de eigenschappen van zijn polis”, aldus het Verbond.
 
Verzekeraars blijven zich inspannen om consumenten met een beleggingsverzekering te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. ,,Het Verbond is reeds met de AFM in overleg getreden om te bezien hoe de effectiviteit van dit activeringsbeleid verder kan worden verbeterd. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de adviseur, zoals de AFM terecht opmerkt. Ook adviseurs worden door het Verbond en verzekeraars daarom ondersteund bij het geven van gratis hersteladvies.”

In mei sturen wij al onze relaties met een beleggingsverzekering de hiernaast als download opgenomen brief, waarmee wij e.e.a. expliciet onder de aandacht brengen. Uiteraard kunt u ook zelf contact met ons zoeken als u over dit onderwerp vragen heeft!


Per 01.01.2013 provisieverbod op complexe producten

Iedereen schaft in zijn leven financiële producten aan. Denk aan een autoverzekering, een hypotheek of uw oudedagsvoorziening. Er zijn heel veel financiële producten. Soms zijn deze producten eenvoudig. Maar soms ook ingewikkeld. U heeft sinds 1 januari 2013 de keuze om de complexe en impactvolle financiële producten te kopen met of zonder advies. Zo wordt uw positie als consument sterker. Graag informeren wij u over deze producten en de veranderingen.
 
De vijf belangrijkste veranderingen op een rij
U bent klant en daarom staat uw belang centraal. Verzekeringsmaatschappijen, banken en financiële adviseurs hebben hard gewerkt om zaken met ingang van 1 januari 2013 voor u nog verder te verbeteren:

  • u weet in euro’s wat de kosten van financieel advies zijn;
  • u betaalt deze kosten rechtstreeks;
  • u maakt duidelijke afspraken over de inhoud van de dienstverlening;
  • u kiest bewust voor de aanschaf van financiële producten met of zonder advies;
  • u wordt getoetst op uw kennis en ervaring als u kiest voor een complex financieel product zonder advies.

Hiernaast treft u over dit onderwerp als download een brochure aan van het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Financiele Markten.

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd

Inwoners van Nederland worden gemiddeld steeds ouder. Hierdoor nemen de kosten voor de oudedagsvoorzieningen toe. Dit geldt zowel voor de AOW als voor de pensioenregelingen die werkgevers voor hun werknemers afsluiten. De verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar voorkomt grotendeels een verdere kostenstijging als gevolg van de gestegen levensverwachting. In de toekomst toetst de overheid of een verdere stijging van de pensioenleeftijd nodig is, op basis van de onwikkeling van de levensverwachting.

Op 1 januari 2013 is de Wet verhoging AOW- en pensioenleeftijd ingegaan, met de volgende veranderingen als gevolg:

  • de AOW-leeftijd wordt per 01.01.2013 vehoogd (in 2013, 2014 en 2015 ieder jaar met één maand, in 2016, 2017 en 2018 ieder jaar met 2 maanden en vanaf 2019 tot en met 2023 ieder jaar met 3 maanden);
  • de pensioenleeftijd voor pensioenregelingen wordt per 01.01.2014 verhoogd naar 67 jaar;
  • het fiscale kader voor pensioenen wordt per 01.01.2014 beperkt. De opbouwpercentages voor eind- en middelloonregelingen worden beperkt en de maximale staffels voor beschikbare premieregelingen worden verlaagd.

Contactformulier

Naam van de afzender
E-mailadres van de afzender
Telefoonnummer van de afzender
Uw persoonlijke boodschap