Gebouwenverzekering


De gebouwenverzekering vergoedt de financiële schade aan uw gebouw door gevolgen van brand(blussing), storm, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer, neerslag, vorst, diefstal, inbraak enzovoort.

Naast de standaard dekking is een aanvullende dekking voor:

  • Bereddings- en expertisekosten

    • Bereddingskosten zijn kosten om schade te voorkomen of beperken
    • Expertisekosten zijn de kosten voor het vaststellen van de schade en kosten

Uitgebreide adviezen voor specialistische risico’s:

  • Industrie
  • Vereniging van eigenaren
  • Glas- en tuinbouw

Met voorzorgsmaatregelen tegen bijvoorbeeld inbraak, blikseminslag en extreme weersomstandigheden kunt u de kans verkleinen op schade en daarmee de te betalen premie.

Het verzekerd bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de herbouwwaarde. Voor bedrijven is er geen eenvoudige berekening. De herbouwwaarde kan worden vastgesteld door een extern taxateur. Hiermee heeft u een garantie tegen onderverzekering. Wij kunnen diverse opties met u bekijken en verschillende berekeningen maken.