Beleggen

De waarde kan fluctueren
Dat de waarde van uw beleggingen kan fluctueren, houdt in dat uw beleggingen (tijdelijk) minder, maar ook meer waard kunnen worden. De schommelingen kunnen erg verschillen per beleggingsvorm. Koersen van obligatiefondsen fluctueren over het algemeen veel minder dan die van aandelenfondsen. Dit komt omdat de waarde van een obligatiekoers grotendeels vaststaat en dus constanter is. Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs dat deel uit maakt van een grote lening, bijvoorbeeld van de Nederlandse staat. Een aandeel daarentegen is afhankelijk van het wel en wee van een bedrijf. Het is er in feite een deel van. Gaat het financieel goed met de onderneming, dan stijgt de koers. Gaat het wat minder, dan zakt de koers.

Geen garantie voor de toekomst
De waarde van uw beleggingen kan dus fluctueren. Hiermee hangt samen dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Als een beleggingsfonds in het verleden een hoog rendement heeft laten zien, dan wil dat niet zeggen dat de rendementen in de toekomst weer zo goed zullen zijn. Ze kunnen hoger of vergelijkbaar maar ook lager uitvallen. Hetzelfde geldt uiteraard in een omgekeerde situatie. Een beleggingsfonds dat de afgelopen jaren negatieve rendementen heeft laten zien, is in de komende jaren niet per definitie weer verliesgevend. De rendementen uit het verleden bieden dus geen garantie voor de toekomst.

Looptijd
Wie belegt, loopt dus risico. Wilt u beleggen, dan is het verstandig uw beleggingen, en daarmee ook het risico, te spreiden over verschillende aandelen- en of obligatiefondsen. U bent dan niet afhankelijk van het wel een wee van bijvoorbeeld één bedrijf. Daarnaast is de looptijd van belang. Beleggen is bij uitstek een langetermijnbezigheid. Belegt u voor slechts twee jaar, dan bent u afhankelijk van wat de koers in die jaren doet. Laten ze een daling zien, dan draait u verlies. Stijgen ze enorm, dan heeft u geluk. Belegt u voor bijvoorbeeld zeven of tien jaar, dan worden uw risico’s meer verspreid.

Beleggen is een complexe bezigheid. Bent u geïnteresseerd in deze vorm van vermogensopbouw of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.